Zaznacz stronę

Kalendarz, jakiego jeszcze nie było!

BO

Kalendarz biblijny 

ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.

dlaczego kalendarz BO jest taki niezwykły?

Biblijny porządek

BO odmierza czas zgodnie z biblijnym porządkiem, w którym miesiąc Nissan jest pierwszym miesiącem roku. Jego karty podążają za rytmem miesięcy zgodnym z kalendarzem hebrajskim, a miesiące gregoriańskie „dopasowują się” do tamtych.

Powtórne Przyjście

BO głównym jego przesłaniem jest oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa! Dlatego nosi tytuł BO – z hebr. przyjdź [Ap 22,17a].

Obszerne treści

BO nie jest tylko kalendarium ze zdobiącymi każdy miesiąc grafikami. Jego materialna forma jest punktem wyjścia i pretekstem do wyruszenia niesamowitą drogą odkrywania drzemiącego w biblijnych świętach
i żydowskiej tradycji oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa. Jest książką, której treść nie jest jednak utrwalona drukarską farbą, ale zapisana w przestrzeni Internetu.

Kluczem do jej odczytania są kody QR, które znajdują się na każdej karcie kalendarza. Odsyłają one do podstron kalendarzbo.pl, gdzie z biegiem czasu będą pojawiały się materiały. 

Dynamizm

BO treść owej „książki” dzieje się w czasie realnym, powstaje na bieżąco i jest dynamiczna!

Osobisty wymiar

BO co miesiąc zapraszamy cię do szczerej rozmowy przy kawie, do osobistych rozmyślań, do spotkań z naszymi przyjaciółmi, których chcemy ci przedstawić – tym właśnie będą treści publikowane na stronie kalendarzbo.pl

Inspiracje

BO dzielimy się nie tylko naszymi przemyśleniami, ale też artykułami, nauczaniami i inspiracjami dostępnymi w Internecie, które dla nas są ważne, cenne i godne polecenia.

Boże prowadzenie

BO wierzymy, że powstał z inspiracji Ducha Świętego, który poprowadzi ciebie i nas w tej wspólnej przygodzie!

Przyjdź

Panie Jezu!

Ap 22,20

.

BO to hebrajskie słowo, które znaczy przyjdź. „A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»” [Ap 22,17a].

Oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa było istotnym elementem naznaczającym życie Kościoła pierwszych wieków. Nadzieja bliskiego powrotu Pana była źródłem nie tylko radości, ale przede wszystkim siły potrzebnej do wiernego trwania w Ewangelii (nawet wówczas, gdy mogło ono oznaczać utratę życia). Na przestrzeni kolejnych stuleci dynamizm tęsknego wyglądania paruzji niemal całkowicie zanikł, utracony został horyzont tysiącletniego panowania Chrystusa na ziemi. Wizję końca czasów zaczęto wiązać z „końcem świata”, który prędzej napawa przerażeniem, niż radością nadejścia upragnionego finału dziejów. Przemianę w tym temacie przyniósł przełom XIX i XX w., kiedy w teologii – wpierw protestanckiej, potem także katolickiej – temat paruzji zaczęto na powrót wydobywać na światło dzienne. Dziś wiele wspólnot i środowisk chrześcijańskich praktykuje czynne wyczekiwanie nadchodzącego Oblubieńca wierząc, że – choć nikt nie zna dnia ani godziny – czas spotkania jest bliski. I czy w tym wszystkim chodzi o prognozowanie dat i spekulowanie możliwych scenariuszy? Nie. Chodzi o głęboką transformację życia, przemianę myślenia i reorientację egzystencji, które – formowane wizją przyszłości – zmieniają nasz dzień dzisiejszy.

Od dłuższego czasu żyjemy intensywnie powtórnym przyjściem Pana. Patrzymy na świat oczami, które widzą, jak życiodajne soki z niezwykłą siłą ruszyły w „naczyniach kapilarnych” figowca i ten puścił już pąki. Czym jest dla nas figowiec? Przede wszystkim obrazem znaków poprzedzających powtórne przyjście Pana (zob. Mt 24,32-33; Mk 13,28). Lubimy także myśleć o figowcu jako o symbolu narodu Izraela. Wówczas znaki zapowiadające paruzję są wyjątkowo wyraźne. Żydowski kontekst poznawania Jezusa przekonuje nas, że czas Jego przyjścia jest naprawdę bliski.

Zapraszamy cię do wspólnego wkroczenia w niezwykłą przygodę codziennego wyczekiwania Ukochanego i odkrywania zapowiedzi Jego nadejścia zapisanych w świętach biblijnych.

Ania i Jurek z israeli.pl

Pomyśl o sobie

i sięgnij po treści, które zapewnią ci materiał do rocznej osobistej formacji

Sprezentuj przyjaciołom

i zainspiruj ich treściami, które będą im towarzyszyć przez wiele miesięcy

wyposaż wspólnotę

i stwórz bazę dla spotkań, rozmów i modlitw wyczekujących Pana

obudź lidera

i poproś, by więcej nauczań poświęcał powtórnemu przyjściu Jezusa

… niech twoja tęsknota rośnie

Bądź z nami!

stay
in
tuned

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.