Zaznacz stronę

Nissan

święto Paschy

Paschą określa się osiem dni, w czasie których wspomina się wydarzenia, symbolikę i prorocze zapowiedzi związane z wyprowadzeniem Izraelitów z niewoli egipskiej.

Hebrajskie słowo pesach oznacza „ominąć” i odwołuje się do ostatniej plagi egipskiej. Anioł śmierci, przechodząc tamtej nocy przez Egipt, ominął domy, których odrzwia oznaczone były – zgodnie z Bożym nakazem – krwią baranka.

Krew innego Baranka – Jezusa, Mesjasza Izraela – chroni wierzących w Niego przed śmiercią duchową, a przyjęte przez wiarę Zbawienie, dokonane przez Jego Śmierć i Zmartwychwstanie, wyprowadza nas z niewoli grzechu ku życiu wiecznemu.

Wieczorem 14 Nissan rodziny gromadzą się przy stole, żeby świętować Paschę. Rozpoczyna się wieczór sederowy, który przebiega zgodnie z ustalonym porządkiem (hebr. seder) – zawiera czynności, gesty i potrawy o symbolicznym znaczeniu.

Kielich, którego nikt nie pije

Wino jest bardzo ważnym elementem świętowania Paschy. Podczas trwania wieczoru sederowego wypija się cztery kielichy wina. Są one symbolem czterech dróg wyzwolenia z niewoli egipskiej, których zapowiedź usłyszał Mojżesz z krzewu gorejącego:

„Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego” [Wj 6,6-7].

Na stole jest jeszcze inny kielich napełniony winem. Kielich, z którego nikt nie pije. To kielich przygotowany dla proroka Eliasza. W ten sposób wyrażona zostaje tęsknota i pragnienie przyjścia Mesjasza, które – zgodnie z biblijnym proroctwem – poprzedzone ma być pojawieniem się Eliasza:

„Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego” [Ml 3,23].

W wielu domach istnieje zwyczaj, by kielich Eliasza napełniać winem z kielichów wszystkich uczestników sederu. Ma to wyrażać przekonanie, że Mesjasz przyjdzie, gdy nastanie jedność.

Pod koniec uroczystej wieczerzy otwiera się drzwi domu (zwykle czynią to dzieci), by wypatrywać Eliasza i by zaprosić go do środka. Jego pojawienie się oznaczałoby, że Mesjasz jest już naprawdę blisko…

Warto przeczytać

Misja Eliasza

Kochani, gorąco polecamy Wam artykuł „Misja Eliasza” Jürgena Bühlera, który ukazał się na łamach miesięcznika „Nasze Inspiracje”. To tekst, który niezwykle nas zainspirował i rzucił nowe światło na rozumienie proroctwa z księgi Malachiasza: Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem (Ml 3,23-24).

Szkoda czasu na nasze komentarze – przeczytajcie koniecznie!

Rozmowa przy kawie

z Adamem Dylusem

Przedstawiamy Wam Adama. Adam jest w służbie razem z żoną Beatą. Tę niezwykłą parę poznaliśmy podczas Konferencji Mesjańskiej w 2016 roku w Tyńcu. Adam prezentował wówczas założenia ruchu TJCII. Zaangażowanie, z jakim przemawiał, zrobiło na nas wrażenie nie mniejsze, niż koncepcja, którą się dzielił. To człowiek o niezwykłej pasji do Bożej wizji dla Izraela i narodów. Jest diakonem stałym Kościoła rzymsko-katolickiego, członkiem Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej oraz Koordynatorem narodowym międzynarodowej inicjatywy ekumenicznej TJCII. Dla nas osobiście – wielki autorytet w tematyce relacji chrześcijańsko-żydowskiej, do którego wiedzy i doświadczenia często się uciekamy.

Dziś poprosiliśmy Adama, żeby opowiedział nam w paru słowach o tym, jak rozumie misję Eliasza przed powtórnym przyjściem Pana.

Jesteśmy podekscytowani tym, że we współczesnym obrazie relacji wierzących z narodów i wierzących dzieci Izraela możemy widzieć działanie ducha Eliasza! Żywimy przekonanie, że przez tego samego ducha kształtowany jest także dialog Kościoła Katolickiego z judaizmem. Adam przygotował dla Was zestawienie najważniejszych dokumentów katolickich odnoszących się do tego zagadnienia:

Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate (szczególnie pkt 4.). Tekst można znaleźć TUTAJ.

Pamięć i pojednanie – Kościół i winy przeszłości (szczególnie pkt 5.4). Tekst można znaleźć TUTAJ.

„Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne – Rz 11,29. Refleksje o kwestiach teologicznych odnoszących się do relacji katolicko-żydowskich z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”. Tekst można znaleźć TUTAJ.

Warto także zapoznać się z Dabru emet – żydowskim oświadczeniem na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (ogłoszonym 10 września 2000). Tekst można znaleźć TUTAJ.

Gorąco zachęcamy też do zapoznania się z tekstem Adama, który wyjaśnia wizję i misję TJCII. Tekst można znaleźć TUTAJ.

Owocnej lektury 🙂

Muzyczna inspiracja

Bo Yeshua

Dzielimy się z Wami utworem, który poruszył nas ze względu na JEDNOŚĆ wołających „PRZYJDŹ”, bo oto śpiewany jest w trzech językach: angielskim, arabskim i hebrajskim. Posłuchajcie.

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.