Zaznacz stronę

Siwan

święto Szawuot

W miesiącu Siwan przypada święto Szawuot (z hebr. tygodnie – od Bożego polecenia, aby każdy wierzący odliczył sobie pełnych siedem tygodni od Święta Pierwocin; zob. Kpł 23,15).

Rolniczy jego wymiar związany jest z dojrzewaniem pszenicy. W święto to Bóg nakazał Izraelitom przynieść w ofierze dwa bochenki chleba [zob. Kpł 23,17]. Z mesjańskiej perspektywy ma to niezwykłe znaczenie. Cyfra 2 jest w Biblii symbolem dwóch świadków – to zgodne zeznania dwóch świadków gwarantowały ich wiarygodność. W obrazie dwóch bochenków chleba widzimy obraz zgodnego świadectwa o Mesjaszu, składanego wspólnie przez wierzących Żydów i wierzących z narodów. Takie świadectwo o Jezusie, który obie części ludzkości uczynił jednością, burząc rozdzielający je mur [por. Ef 2,14], będzie dla świata wiarygodne!

Święto Szawuot jest także upamiętnieniem nadania Prawa (Tory) na górze Synaj, które zostało zapisane na kamiennych tablicach [zob. Wj 19,1-20,21]. To właśnie w Szawuot, ok. 1350 lat później, Duch Święty został wylany na uczniów Jezusa, zebranych na modlitwie w Wieczerniku – Bóg wypisał Swoje Prawo w sercach wierzących [zob. Dz 2,1-36].

Dziewczyna, która zbierała kłosy

W żydowskiej tradycji celebrowania święta Szawuot istotnych jest kilka elementów. Jednym z nich są potrawy z mleka i sera oraz miód. Wśród wielu uzasadnień tego zwyczaju jedno wskazuje na upamiętnienie słów Tory, która Ziemię Obiecaną nazywa krainą mlekiem i miodem płynącą [zob. Pwt 6,3]. Inne mówi o tym, że podobnie jak mleko jest pokarmem dla nowo narodzonego niemowlęcia, tak Tora jest duchowym pokarmem dla nowo narodzonego Izraela, a studiowanie jej słów jest słodkie jak miód.

Innym nieodłącznym elementem Szawuot jest całonocne czuwanie w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, spędzone na studiowaniu fragmentu Tory opisującego nadanie Prawa na górze Synaj.

Kolejnym zwyczajem jest czytanie księgi Rut. To historia młodej dziewczyny z Moabu, która po śmierci żydowskiego męża nie opuściła swojej żydowskiej teściowej, ale przylgnęła całym sercem do niej, wyznając: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem [Rt 1,16]. W swym niedostatku, żeby wyżywić siebie i swoją teściową, zbierała pozostawione przez żniwiarzy kłosy na polu Booza. Piękna historia, przeczytajcie sami koniecznie! Ostatecznie Rut zostaje żoną Booza i prababcią króla Dawida. W ten sposób wpisuje się w linię rodową Mesjasza Jezusa. Na marginesie: 6 dnia miesiąca Siwan, czyli w dzień święta Szawuot, przypadają urodziny króla Dawida!

Powyższe słowa Rut są punktem wyjścia dla naszych dalszych rozmyślań 🙂

UWAGA techniczna: Kochani, bardzo prosimy, żebyście zapoznawali się z materiałami w takiej kolejności, w jakiej polecamy je na tej stronie, ponieważ są one ułożone w taki sposób, że każda kolejna treść jest pogłębieniem poprzedniej.

Warto przeczytać

Przeznaczenie zrodzone z Moabitki

Kochani, ten artykuł pozwoli Wam zrozumieć, dlaczego chcemy w ślad za Rut powiedzieć: Twój lud będzie moim ludem… i dlaczego chcemy być jak ta wyjątkowa Moabitka! Otóż Rut bardzo przypomina współczesny Kościół kochający Izrael. Przylgnęła do Noemi, mimo że ta próbowała ją od siebie odepchnąć. Rut zdecydowanie oświadczyła, że będzie służyła temu samemu Bogu i nic nie oddzieli jej od ludu Izraela. To obrazuje tę cudowną garstkę w Ciele Chrystusa, Kościele, która przylgnęła do Izraela.

O tym, jak rozumieć historię Rut w świetle powtórnego przyjścia Pana, pisze Norma Sarvis, lider Domu Modlitwy „Succat Hallel” w Jerozolimie. Artykuł ukazał się w Naszych Inspiracjach

Warto przeczytać

Przebudzenie według Bożego scenariusza

Wiemy, że przebudzenie poprzedzające paruzję będzie o wiele większe niż wszystko, co działo się do tej pory. Pięćdziesiątnica stanowiła zaledwie zaczyn tego, czego Bóg pragnie dokonać teraz. Dla nas osobiście, w temacie wylania Ducha Świętego w ostatnich dniach, ważna jest nie tylko przekraczająca wyobrażenia jego skala, ale też zagadnienie relacji Kościoła z Izraelem w obliczu tego, co ma nadejść. Zrozumienie Bożego scenariusza tych wydarzeń pozwoli nam poruszać się zgodnie z naszym powowłaniem.

Asher Intrater, dyrektor Revive Israel Ministries, w fantastycznym artykule porusza niezwykle istotne zagadnienie relacji Kościoła z Izraelem w obliczu przebudzenia poprzedzającego powtórne przyjście Jezusa. Artykuł ukazał się w Naszych Inspiracjach

cenne nauczanie

Boży plan dla Izraela

Kochani, to nauczanie jest dla nas niezwykle ważne. Gdybyśmy jego treść czytali w formie książki i mieli podkreślać zdania, które są szczególnie warte głębokiego przemyślenia, to byłaby to niemal każda linijka tekstu! Z całego serca zachęcamy do odsłuchania nauczania Mike’a Bickle’a o Bożym planie dla Izraela (dostępne w dwóch częściach).

Asher Intrater w artykule, który poleciliśmy Wam powyżej, wspomina Mike Bickle’a jako tego, który otrzymał wizję, by powołać do istnienia Międzynarodowy Dom Modlitwy w Kansas City. Jednym z głównych tego powodów było pragnienie, żeby z tamtego miejsca płynęła nieustanna modlitwa o Izrael. A my gorąco pragniemy, żeby to nauczanie wbudziło pragnienie takiej modlitwy także w Waszych sercach!

Dzięki tłumaczeniu Tomasza Szczecha, kaznodzieji, autora artykułów i książek, nauczanie można odsłuchać w języku polskim. Polecamy!

Muzyczna inspiracja

Hosanna

Dziś proponujemy Wam utwór, w którym na wstępie Shilo Ben Hod, lider uwielbienia w społeczności Żydów Mesjańskich, kieruje słowo do słuchaczy. Mówi mniej więcej tak:

Szalom, drodzy przyjaciele z narodów! Witamy Was, jako Izraelczycy, z miasta wielkiego Króla! Zapraszamy Was do uwielbienia razem z nami Króla królów, który wróci do swojego miasta, kiedy wszyscy zawołają: Baruch Haba Beshem Adonai – Błogosławiony, który przychodzi w Imię Pańskie!
Tak jak wołali 2000 lat temu „Hosanna na wysokościach”, tak my wołamy dzisiaj, z Jerozolimy, Żydzi i narody razem:
Hosanna na wysokościach! Hoshana bamromim!

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.