Zaznacz stronę

Szwat

Tu Bi-Szwat

Święto Tu Bi-Szwat (z hebr. piętnasty dzień miesiąca Szwat), znane dziś jako Nowy Rok Drzew, podstawę swego istnienia zawdzięcza nakazowi Boga, danemu obejmującym Zięmię Kanaan Izraelitom. Otóż po osiedleniu, kiedy Żydzi zaczęli uprawiać Ziemię i sadzić drzewa owocowe, przez trzy pierwsze lata owocowania danego drzewa nie mogli spożywać jego owoców. W czwartym roku owoce tego drzewa miały być poświęcone na chwałę Bogu. Dopiero w piątym roku owocowania mogli spożywać owoce. Dla łatwiejszego zapamiętania wieku sadzonych drzew ustalono symboliczny dzień ich „urodzin” – jest to właśnie 15 Szwat. 

W czasach Świątyni Jerozolimskiej, święto to wyznaczało także nowy rok podatkowy, czyli rok składania dziesięciny z owoców drzew. Był to dzień wdzięczności za całe stworzenie i za urodzaj minionego roku.

Święto Tu Bi-Szwat ściśle związane jest z Erec Israel. Po zburzeniu II Świątyni i rozproszeniu narodu żydowskiego święto to straciło na znaczeniu i na wiele wieków zanikło.

Obchody tego dnia zostały przywrócone dopiero w XVI wieku. Wraz z powrotem Żydów do Ziemi Izraela Tu Bi-Szwat stało się symbolem odradzającego się kraju. Serca repatriantów przepełnione były wiarą w wypełnienie się Bożej obietnicy danej Abrahamowi – obietnicy dotyczącej Ziemi – która wciąż jest aktualna i nigdy nie została przez Boga odwołana. Choć pierwsi, którzy podjęli próbę powrotu nie doczekali się za swego życia utworzenia państwa Izrael, to jednak ich tęskne spojrzenie utkwione było w mieście od Boga (por. Hbr 11,8-16).

Przeczytaj: Stary człowiek i drzewo figowe

W Talmudzie jest opowieść o starym człowieku sadzącym drzewo figowe. Kiedy został zapytany czy naprawdę spodziewa się żyć wystarczająco długo by spróbować owoców swojej pracy, odpowiedział: „Urodziłem się w świecie obfitującym w gotowe przyjemności. Moi przodkowie sadzili dla mnie, a teraz ja sadzę dla moich dzieci…”

źródło: https://chabad.org.pl/stary-czlowiek-i-drzewo-figowe/

Dzisiaj dla Żydów żyjących w diasporze świętowanie Tu Bi-Szwat jest wyrazem nadziei, pragnienia i wiary, że wkrótce wszyscy będą mogli zamieszkać w Ziemi Obiecanej, gdzie doświadczenie Odkupienia stanie się namacalną rzeczywistością.

Świętowanie Tu Bi-Szwat obejmuje uroczystą kolację, pełną radości i nadziei. Tradycyjnie je się z siedmiu owoców: pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, oliwki i miodu (powszechnie uznaje się, że miodem nazywano owoce palmy daktylowej), w które – zgodnie z Bożą obietnicą – obfituje Ziemia Izraela (zob. Pwt 8,7-10).

Dla wierzących w Jezusa, smakujących owoców przyszłego wieku, Tu Bi-Szwat może być wspaniałą okazją do celebracji tęsknoty i wyczekiwania rzeczywistości, do której zmierzamy – Nowego Jeruzalem.

Warto Przeczytać

OBIETNICA ZIEMI

Święto Tu Bi-Szwat jest symbolem odradzającego się Izraela. Dla Żydów mieszkających w diasporze jest wyrazem tęsknoty za wypełnieniem Bożej obietnicy dotyczącej Ziemi Izraela. O Bogu, który wypełnia obietnice pisze David Parsons (autor, prawnik, dziennikarz, specjalista ds. Bliskiego Wschodu) w artykule, który ukazał się na łamach Naszych Inspiracji.

Warto Przeczytać

Powrót Króla do Jerozolimy

Dlaczego serca wierzących w Jezusa powinna przenikać tęsknota za Ziemią Izraela, a w szczególności za Jerozolimą? Pięknie wyjaśnia to artykuł Kazimierza Barczuka zatytułowany Powrót Króla do Jerozolimy. Serdecznie zachęcmy 🙂

Artykuł ukazał się na łamach Naszych Inspiracji.

Ciekawe Nauczanie

Nowa Jerozolima

Nie jesteśmy przyzwyczajeni do kazań dotyczących Nowej Jerozolimy. Rzadko kiedy Miasto od Boga staje się treścią naszych rozmów. Mało mamy w głowie obrazów, które wizualizują przedmiot naszej tęsknoty. Czy da się jednak tęsknić za czymś, czemu kompletnie nie przypisuje się realnych kształtów? A przecież kształt Nowej Jerozolimy został nam objawiony w Biblii. Przybliża ten temat Mike Bickle w nauczaniu kończącym cykl pośwęcony Księdze Apokalipsy.

Muzyczna inspiracja

Oczekuję Miasta

Oby nasze serca potrafiły wyśpiewać wraz z Mają Sowińską tę tęsknotę…

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.