Zaznacz stronę

Elul

Miesiąc
Introspekcji

Miesiąc Elul jest szóstym miesiącem kalendarza biblijnego, a jednocześnie ostatnim w cywilnym kalendarzu hebrajskim [tak, tak – niebawem będzie Nowy Rok 😉 ]. W kulturze żydowskiej tradycyjnie jest to czas głębokiej weryfikacji własnego życia w świetle Bożych standardów. W synagogach rozbrzmiewa dźwięk szofaru, nawołujący do skruchy. To czas wzmożonych starań w kierunku nawrócenia i pokuty. Nierozerwalnym z Elulem terminem jest Teshuva, co tłumaczyc możemy jako aktywne działanie mające na celu powrót do Boga: do Jego planu i Jego przykazań. Elul jest tym samym czasem duchowego przygotowania do zbliżających się świąt jesiennych: Rosz Hodesz, Jom Kippur i Sukkot. Święta te czekają swego wypełnienia w paruzji, gdy Jezus przyjdzie w chwale jako Król, by przeprowadzić sąd nad światem. 

czas szczególnego miłosierdzia

W miesiącu Elul, po grzechu związanym ze złotym cielcem, Mojżesz powrócił na górę Synaj, by prosić Boga o przebaczenie dla swego ludu. Bóg pozwolił uczynić drugie kamienne tablice (w miejsce tych stłuczonych wcześniej). Przedstawił się wówczas jako Pełen Miłosierdzia. Dzisiaj społeczność żydowska gromadzi się w tym misiącu w synagogach na specjalnych modlitwach, rozpatrując aspekty Bożego miłosierdzia na podstawie Księgi Wyjścia 34,6-7:

Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia.

I choć przez cały rok wiadomo, że Bóg jest miłosierny, to jednak w tym właśnie miesiącu ten Boży atrybut podkreślany jest w sposób szczególny.

Miesiąc Elul porównywany jest w myśli żydowskiej do czasu, kiedy Król przechdza się po polu (a nie jest zamknęty w królewskim pałacu). Jest zatem dostępny dla wszystkich, którzy pragną się do Niego zbliżyć, przyjmuje ich z radosnym obliczem i pokazuje im Swoją uśmiechniętą twarz.

Warto przeczytać

Święto miłosierdzia

Rok w kalendarzu hebrajskim to jakby skrócona wersja dziejów ludzkości. Poszczególne Moadim (święta nadane przez Pana) to opowieść o Bożym planie zbawienia proroczo przedstawionym w obrzędach i celebracji poszczególnych świąt. Wierzymy, że tzw. święta wiosenne zostały wypełnione nową treścią i objawieniem pełni swojej istoty w pierwszym przyjściu Jezusa. Święta jesienne natomiast czekają na swe wypełnienie podczas paruzji. 

O czym mówi nam obecnie trwający miesiąc Elul? O rychłym powrocie Jezusa! A dlaczego tak sądzimy? Transponując roczny cykl świąt biblijnych na historię ludzkości możemy przypuszczać, że mniej więcej od wieku trwamy w dziejowym miesiącu Elul, przygotowującym na wypełnienie się jesiennych świąt. Kult Bożego miłosierdzia nigdy wcześniej nie był podniesiony do takiej rangi, jak obecnie (przynajmniej w rzeczywistości Kościoła Katolickiego).

Szerzej wyjaśniamy to w poście na naszym blogu israeli.pl zatytułowanym Święto Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy.

Warto przeczytać

Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim

Przesłanie miesiąca Elul ma istotne znaczenie dla wierzących w Jezusa. Miesiąc ten stanowi duchowe przygotowanie do nadchodzących tuż po nim świąt jesiennych. A te skolei zapowiadają moment, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie w chwale, by sądzić żywych i umarłych. Żyjemy w czasach, w których rozbrzmiewa dźwięk szofaru, wzywający do powrotu do Pana – abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu (por 1J 2,28). Z czym wiąże się owo duchowe przygotowanie możemy przeczytać w artykule Miesiąc Elul: przygotowując się do spotkania z Nim autorstwa Sama Nadlera.

Warto przeczytać

Szofar na rozpoczęcie nowego roku

W miesiącu Elul rozbrzmiewa dźwięk szofaru. Przypomina on o naszym przeznaczeniu, o Bożym planie dla naszego życia. Brzmienie szofaru przede wszystkim wzywa do relacji z Bogiem i zachęca do zbliżania się do Niego. Nawołuje do pokuty i odwrócenia się od złych uczynków, a zwrócenia się do Stwórcy. Więcej o znaczeniu i symbolice szofaru przeczytacie w artykule Sylwii Pinkas pt. Szofar na rozpoczęcie nowego roku.

Muzyczna inspiracja

Lashuv Habaita

Nic nas nie poruszyło w ostatnim czasie tak bardzo, jak prostota, z jaką utwór Lashuv Habaita (Powrót do domu) Ishay’a Ribo objawia największą Bożą tajemnicę – Jego miłosierdzie i bezwarunkową miłość. Tak, to zdecydowanie piosenka na czas Elulu – czas taki jak dziś.

W ustawieniach Youtube (trybik na dole po prawo) można włączyć teskt angielski lub automatyczne tłumaczenie na polski. Nie jest doskonałe, ale pozwala zrozumieć zasadnicze przesłanie.

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.