Zaznacz stronę

Kislew

Zimowe święto

CHANUKA

Chanuka to zimowe święto żydowskie, trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca Kislew. Jest to bardzo radosne święto. Podstawą dla chanukowej radości są wydarzenia opisane w Księgach Machabejskich (księgi deuterokanoniczne). Miały one miejsce ok. 170 lat przed narodzeniem Jezusa. Naród żydowski znajdował się wówczas pod wpływami syryjsko-greckiego okupanta i pozbawiony był swobody religijnej. Kult jedynego Boga, sprawowanie obrzędów liturgicznych czy nawet studiowanie Tory były karane śmiercią. Za ogromem i okrucieństwem represji wobec Izraela stał ówczesny król – bezwzględny i wyrafinowany Antioch IV Epifanes.

Wielu Żydów uległo hellenizacyjnym wpływom. Ale nie wszyscy. Istniało stronnictwo wierne Bożym przykazaniom, które nie godziło się na jakiekolwiek kompromisy w sprawie wiary. Po trzech latach ucisku wybuchło powstanie wywołane przez kapłana Matatiasza. Po jego śmierci na czele powstania stanął jego Syn Juda, z przydomkiem Machabeusz (z hebr. młot), stąd powstanie to nazywamy Powstaniem Machabeuszy. Podjęli oni próbę bardzo nierównej walki. Siły okupanta były nieporównywalnie większe. Siłą powstańców było zaufanie w Bożą moc oraz w to, że Bóg przyjdzie im z pomocą (zob. 1 Mch 4,8-11).

Budowali swojego ducha przypominając sobie dotychczasową opiekę Bożej Opatrzności i Jego cudowne interwencje. Niesieni tą wiarą i zaufaniem w Bożą pomoc mieli siłę, by przeciwstawić się okupantowi. Powstanie zakończyło się zwycięstwem. Po odzyskaniu Jerozolimy przystąpiono do porządkowania świątyni, oczyszczenia jej i ponownego poświęcenia Bogu. Właśnie ta historia odzyskania Świątyni, a tym samym wolności wiary i możliwości sprawowania kultu religijnego jest podstawą świętowania Chanuki oraz chanukowej radości.

Chanuka, nazywana także Świętem Świateł i Świętem Cudów.

Skoncentrowana jest wokół światła, a głównym motywem celebracji tych dni jest Chanukija – specjalny chanukowy świecznik. Istnieje tradycja, która mówi, że w momencie odzyskania Świątyni, kiedy przystąpiono do ponownego przywrócenia jej dla Bożego kultu, nie znaleziono wystarczającej ilości oliwy przeznaczonej do rozpalenia ognia menory (siedmioramienny świecznik świątynny). Jedyny pojemnik z pieczęcią kapłana, w którego posiadaniu byli wówczas Żydzi, mógł wystarczyć zaledwie na jeden dzień palenia świątynnego świecznika. Żeby uzyskać kolejne porcje oliwy zgodnie z biblijnym przepisem potrzebnych było kolejnych siedem dni. Zdecydowano jednak rozpalić ogień, a Bóg w cudowny sposób sprawił, że palił się on przez kolejnych siedem dni. Na upamiętnienie tego wydarzenia w święto Chanuka je się potrawy smażone na oleju (przede wszystkim pączki i lateks, czyli placki ziemniaczane) i wspomina się cud chanukowy – cud rozmnożenia oliwy i cud zwycięstwa niewielkiej armii żydowskiej nad potężnymi siłami okupanta.

zapowiedź 
odnowienia

Podczas Chanuki wspomina się wydarzenia, które związane są z oczyszczeniem, odnowieniem i ponownym poświęceniem Świątyni na służbę Bogu, w skutek których Chwała Boża mogła na powrót w tym miejscu zamieszkać. 

Jezus powiedział, że nie powróci, dopóki Jego bracia (rodacy) nie będą wołać Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (por. Mt 23,39 i Łk 13,35). Wiemy, że Bóg odnowi Dom Jakuba (zob. Jr 30,18-24), że Izraelowi spadną łuski z oczu i ujrzą swojego upragnionego Mesjasza w Osobie Jezusa. Obraz Józefa Egipskiego jest zapowiedzią tych wydarzeń: podczas pierwszego spotkania bracia Józefa nie rozpoznali go, ale za drugim razem dał im się poznać, jako ich brat (zob. Rdz 42,1-38 i Rdz 43,15-45,28).

Co ciekawe, w żydowskim porządku czytania Tory (paraszot) co rok w czasie Chanuki czyta się właśnie te fragmenty, które mówią o historii Józefa i jego braci… 

Już dzisiaj widzimy symptomy tego, co ma nadejść – coraz więcej Żydów dochodzi do wiary w Jezusa. Skala tego zjawiska jest na tyle doniosła, że przybrało miano ruchu mesjanistycznego. Przesłanie Chanuki dotyczące odnowienia wydaje się mieć także ten szerszy wymiar – dotyczący odnowienia nie tylko Żydów, ale też wierzących w Jezusa nie-Żydów. Kiedy patrzymy na Kościół dzisiaj, to widzimy czas jego wielkiego oczyszczenia. Głęboko wierzymy, że ów proces oczyszczenia, który się rozpoczął, jest przygotowaniem na ugoszczenie Bożej Chwały, która objawi się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa na Ziemię. Czekamy, aż przyjdzie On w pełni Mocy i Chwały, jako Król. Oby ta świątynia, którą jesteśmy my sami, została z Bożą pomocą jak najszybciej odnowiona i przygotowana na Jego powitanie.

Warto przeczytać

Katolik a Chanuka

O tym, dlaczego dla katolika – czy szerzej: chrześcijanina – ważne jest święto Chanuka przekonuje dziennikarka Monika Białkowska w artykule pt. Moja siostra judaizm. Bardzo dobry i ważny tekst opublikowany na portalu Przewodnik Katolicki.

Warto przeczytać rozpoczynając refleksję nad Chanuką (i nie tylko) 🙂

Warto przeczytać

Światłość, która oczyszcza

O przesłaniu, jakie wierzącym w Jezusa niesie Światło Chanuki, opowiada w swoim artykule zatytułowanym Światłość, która oczyszcza i przemienia Jacek Szeliga – znawca tematyki Holokaustu oraz historii Bliskiego Wschodu, pisarz, poeta i muzyk. Artykuł opublikowany na łamach Naszych Inspiracji.

Warto przeczytać

Niech wasze światło zajaśnieje

Gorąco polecamy obszerny i głęboko traktujący temat Chanuki artykuł John’a J. Parsons’a pt. Niech wasze światło zajaśnieje. Artykuł ten pochodzi z portalu autora hebrew4christians.com, a jego tłumaczenie na język polski dostępne jest na stronie przyjdzpaniejezu.pl. Tekst nie tylko szeroko opisuje kontekst historyczny Chanuki, ale także rysuje eschatologiczny aspekt tego święta.

Przeczytajcie koniecznie 🙂

Nasze przemyślenia

Opowiadania na każdy dzień Chanuki

Dwa lata temu nagraliśmy nasze opowiadania o święcie Chanuka w formie krótkich filmików dedykowanych na każdy z kolejnych dni święta. Tych, którym łatwiej jest słuchać niż czytać, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem. W każdy chanukowy wieczór zapalamy kolejną świecę chanukiji i opowiadamy co nieco o tym święcie: o historii, która stoi u podstaw chanukowej radości, o cudze, którego dokonał Bóg, o tym w jaki sposób świętuje się Chanukę oraz o niezwykłym przesłaniu o Jezusie, które zawarte jest w chanukowej symbolice i o tym, czego Chanuka uczy nas dzisiaj. Każda opowieść odsłania nieco inny aspekt tego święta. Polecamy szczególnie ostatni (ósmy) odcinek, w krórym mówimy o proroczym przesłaniu Chanuki.

Dzień pierwszy

Wprowadzenie i zapowiedź tematów.
OGLĄDAJ

Dzień drugi

Kontekst historyczny święta Chanuka.
OGLĄDAJ

Dzień trzeci

Cud rozmnożenia oliwy, czyli dlaczego w trakcie Chanuki jemy pączki i palimy światła chanuki.
OGLĄDAJ

Dzień czwarty

Elementy celebracji Chanuki.
OGLĄDAJ

Dzień piąty

Chanukowy kontekst objawienia tożsamości Jezusa.
OGLĄDAJ

Dzień szósty

Prawdziwe światło chanuki – symbolika chanukiji.
OGLĄDAJ

Dzień siódmy

Czego uczy nas Chanuka.
OGLĄDAJ

Dzień ósmy

Proroczy wymiar Chanuki.
OGLĄDAJ

Muzyczna inspiracja

Światłość świata

Poznajcie utwór z najnowszej płyty zespołu TGD – Kolędy świata vol. 3.  Czyż słowa tej, skąd inąd bożonarodzeniowej, piosenki nie korespondują wspaniale z przesłaniem Chanuki? 😀

poznaj israeli.pl

zapraszamy cię do śledzenia naszego bloga na israeli.pl oraz w mediach społecznościowych 🙂

Kalendarz BO

liczy czas zgodnie z biblijnym porządkiem i ukazuje oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa ukryte w biblijnych świętach i żydowskiej tradycji ich celebrowania.